Seachtain na Gaeilge

Bhí dhá chéilí againn an Aoine seo, ceann don naoinín go dtí rang a dó agus ceann eile do rang a trí go dtí rang a sé.